Mga kanegosyo, sa anumang larangan, mas malaki ang tsansang magtagumpay kapag na­big­yan ng tamang payo at gabay. Sa sports, gumaganda ang performance ng isang atleta sa tulong ng isang magaling na coach. Sa trabaho, mas nagi­ging epektibo ang isang empleyado kapag nakakakuha ng tamang gabay sa boss. Ga
Read more

Mga kanegosyo, noong panahon ko ­bilang social entrepreneur, ma­ra­ming beses din ­tayong humingi ng abiso at ­tulong sa ibang mga negosyante. Napakalaking tulong talaga kung mayroon kang mapagtatanu­ngan na naranasan din ang pinagdadaanan mo. Kaya hindi matatawa­ran ang tulong na hatid ng mga business
Read more

Mga kanegosyo, sa aking paglalakbay bilang entrepreneur naging mahalaga ang pagkuha ng tamang payo. Napakahalaga na me­ron kang natatanungan at kahit papaano ay nagpapakita na hindi ka nag iisa sa iyong pagnenegosyo. Dito pumapasok ang mga business counselors sa ating mga Negosyo Center. Importante ang
Read more