Mga kanegosyo, noong ako ay isang social entrepreneur, marami akong nakitang pamil­yang Pilipino na umangat mula sa kahirapan salamat sa matagumpay na negosyo. Kaya noong ako’y naging senador, itinulak namin ang Go Negosyo Act, ang unang panukala na aking naisabatas, upang magbukas ng mga Negosyo Center
Read more

Mga kanegosyo, kung naalala niyo, binigyan ng mandato ang Negosyo Center na magbigay ng mentorship, training, at kaalaman sa mga Pilipinong nais magnegosyo. Noong ako’y nagsisimula bilang social entrepreneur, lagi kong sinasabi at iniisip na “sana may mapupuntahan ako tuwing may tanong o problema sa neg
Read more

Mga kanegosyo, bilang isang dating social entrepreneur, nakita ko ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaa­laman sa pagnenegosyo. Madalas kasi sa hindi, nauuwi sa pagkalugi ang isang negosyo kung hindi naturuan ang may-ari nito sa mga tamang diskarte at desisyon. Kaya nang isulong natin ang Go Neg
Read more