With the graduation season fast approaching, excitement builds up as students prepare themselves for the next phase of their young lives – the professional life.   After graduation, they will be scouring newspaper advertisements, join job fairs, sign up on online job websites, visit companies and i
Read more

Mga Bida, ilan taon nang patok ang larong Defense of the Ancients o DOTA sa ating kabataan. Halos napupuno ang mga Internet cafés sa buong bansa dahil sa mga naglalaro ng DOTA.   Ang DOTA ay tinatawag na multiplayer online battle arena (MOBA) game kung saan dalawang grupo ng players ang naglalaro.
Read more