Bam on voting NO to 150-day ML extension

Humindi po ako sa extension na 150 days dahil sa tingin ko po, ang nararapat na extension ay 60 days lamang. Tatlong tanong po ang naging paggabay sa akin upang makaabot sa desisyong ito. Unang una, makakaantala ba ang paglimita sa 60 days sa operations ng AFP at sa ating mga sundalo. Clearly Mr. Presid
Read more