Sen. Bam: May elections should focus on needs, welfare of Filipino people

The May elections should center on addressing the needs and other vital issues affecting the Filipino people, and not on President Duterte, according to Sen. Bam Aquino. “Ang nais sana namin sa kampanyang ito ay hindi lang maging tungkol kay President Duterte o tungkol sa aming walo. Tungkol ito sa taum
Read more