Sen. Bam Aquino’s Message on the 28th Anniversary of the People Power Revolution

Today, we celebrate the 28th anniversary of the People Power Revolution. Through this peaceful and bloodless protest by the people, we have achieved freedom from the clutches of dictatorship.

However, our fight against the prevalent inequality and lack of economic opportunities continues.

As we came together in 1986, once again, let us join hands to help the country’s poor and give everyone a chance to gain employment and livelihood.

At present, the revolution to end poverty continues and more than ever, we need to unite to fulfill the full promise of EDSA.

MENSAHE NI SEN. BAM AQUINO SA PAGDIRIWANG NG PEOPLE POWER REVOLUTION

 

Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang ika-28 na anibersaryo ng People Power Revolution.  Sa pamamagitan ng payapang pagpoprotesta ng taumbayan, nakamit natin ang kalayaan mula sa diktadurya.

Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang ating pakikibaka laban sa kawalan ng patas na pagkakataon pagdating sa kabuhayan at ekonomiya.

Tulad ng ating pagkakaisa noong 1986, nawa’y muli tayong magsama-sama upang tulungan ang mahihirap at bigyan ng pagkakataon ang lahat na makapagtrabaho at magnegosyo.

Sa ngayon, tuloy pa rin ang rebolusyon para tapusin ang kahirapan. Lalo’t higit na kailangan nating magkaisa para lubusang maisakatuparan ang pangako ng EDSA.

Scroll to top