Sen. Bam on the reinstatement of Supt. Marvin Marcos and cops involved in Espinosa slay

The reinstatement of murderous cops is a danger to the Filipino people.

Ito’y malinaw na pagbalewala sa mga umiiral na batas at nagpapalakas pa sa kultura ng karahasan.

Itigil na ang pagkakanlong sa mga kriminal sa hanay ng kapulisan at hayaang umiral ang katarungan.

 Kailangan managot ang mga gumagawa ng krimen – kahit pulis, kahit makapangyarihan, at kahit kaibigan ng pinaka-makapangyarihan.

Scroll to top